Priser för ridlektioner

Vi reserverar oss för felskrivningar

Lektionspris - grupp

Ridlektion Upplägg Lektionshäst Egen häst
Ridlekis 60 min övervägande del teori- och hästaktiviteter  170:-  
Nybörjare 30 min ridning + 30 min teori 7-8 per grupp  170:-  
Grupp I-II 60 min ridning, 7-8 per grupp  200:-  -20%
Grupp III 60 min ridning, 7-8 per grupp  210:-  -20%
Grupp IV/Vuxen t.o.m. 18 år 60 min ridning, 7 per grupp  210:-  -20%
Grupp IV/Vuxen 19-25 år 60 min ridning, 7 per grupp  225:-  -20%
Grupp IV/Vuxen fr.o.m. 26 år 60 min ridning, 7 per grupp  250:-  -20%
Vuxna 60 min ridning, 6-7 per grupp  250:-  -20%
Träningsgrupp 60 min ridning, 6 per grupp  250:-  -20%
Träningsgrupp 60 min ridning, 5 per grupp  285:-  -20%
Träningsgrupp 60 min ridning, 4 per grupp  325:-  -20%

Exempel:

Ett år består av vårtermin och hösttermin där båda består av ca 20 lektioner

Att rida i en Grupp II om man är under 19 år och rider på lektionshäst blir alltså teminskostnaden 4000:-

På ett år är det vårtermin + hösttermin + medlemsavgift vilket blir 4000+4000+345=8345:- för ett år

 

 

Rabatter

Vid ridning mer än en gång per vecka ger rabatt på 5% detta justerar faktureringsprogrammet (HorseManager)

För ridande nr två och tre i samma familj ger rabatt på 5% detta justerar faktureringsprogrammet (HorseManager)

 

 

Egen häst

Vill man boka sig på egen häst innebär det att man tar med sig den till ridskolan varje vecka. Då kan man rida till en lägre kostnad. Man kan bara tillgodoräkna sig detta om man har för avsikt att ta med hästen varje gång och man bokar sig på egen häst periodvis eller terminsvis (ej enstaka gånger). Har du anmält dig och betalt för att rida på egen häst men av olika själ behöver låna ridskolehäst går det oftast att lösa. Det kostar 50 kr/gång i grupper I-IV och 100:- för vuxen och träningsgrupper. Detta betalas kontant på plats i ridhuset. SMS:a gärna före så vi kan förbereda en häst till dig. Tel 0708-444830.

 

Medlemskap

Medlemskap hos Skultorps Ryttarsällskap är obligatoriskt för alla ridskoleelever. Var noga med att betala den i början på året eller direkt när du börjar rida hos oss. Medlemsavgiften ska betalas en gång/år. Detta gör man via Horse Manager.

Barn och ungdom (t.o.m. 18 år) = 345:-

Vuxen = 420:-

 

Betalning

Via Horsemanager kan du själv ställa in hur du vill betala ridterminen. Du kan välja att betala hela terminen på en gång eller dela upp den på upp till och med fyra delbetalningar. Varje delbetalning kostar 50 kr/delbetalning.

Första ridfakturan varje termin ska vara betald senast 30 januari (vårtermin) eller 30 augusti (hösttermin).

 


 

Priser privatlektioner

 

Pris för privatlektion kl 08:00 - 17:00

Lektion Pris med ridskolehäst Pris med egen häst
60 min enskilt 600:- 400:-
60 min 2-4 pers 400:-/pers 300:-/pers
30 min enskilt 400:- 300:-

 

 

 

Pris för privatlektion vardagar kl 17:00 - 21:00 och helg

Lektion Pris med ridskolehäst Pris med egen häst
60 min enskilt 900:-

500:-

60 min 2-4 pers 600:-/pers 400:-/pers
30 min enskilt 600:- 400:-

 

Skultorps Ryttarsällskap, Ridskola, Ridklubb, Skövde